Miesiąc: Listopad 2020


Ogłoszenie o planie połączenia spółek

Zarządy spółek „IZOHAN” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (spółka przejmująca) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063616 przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS...