Kategoria: Aktualności


Połączenie spółek Izohan i Chemiks

W ubiegłym roku spółka Izohan przejęła udziały w przedsiębiorstwie Chemiks. Wówczas rozpoczął się proces połączenia obu spółek, który ostatecznie w dniu 29 stycznia 2021 roku został formalnie zakończony. Zgodnie z założeniami, asortyment produktów oferowanych...

Ogłoszenie o planie połączenia spółek

Zarządy spółek „IZOHAN” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (spółka przejmująca) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063616 przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS...