Dylatacje posadzek przemysłowych

W celu ograniczenia możliwości powstawania trwałych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych, budownictwo stosuje rozwiązania, umożliwiające danym częściom obiektu samodzielną pracę statyczną. Dylatacje posadzek przemysłowych, płyt betonowych i innych powierzchni sprawiają, że każda z części samodzielnie przenosi wszelkie przemieszczenia i obciążenia, a w rezultacie nie pojawiają się zarysowania i pęknięcia mogące osłabić konstrukcję. W zależności od miejsca wykorzystania opracowane zostały rozwiązania przygotowane do pracy w odmiennych warunkach. Przedstawiamy zabezpieczenia dylatacji konstrukcyjnej (w betonie i posadzkach przemysłowych chemoodpornych), skurczowej (na powierzchniach poziomych oraz betonie spadkowym), a także zabezpieczenie szczeliny roboczej, znajdującej się w miejscu styku różnych materiałów konstrukcyjnych.

1. Zabezpieczenie dylatacji skurczowej w betonie (powierzchnie poziome)

2. Zabezpieczenie szczeliny roboczej pomiędzy różnymi materiałami konstrukcyjnymi (powierzchnie poziome)

3. Zabezpieczenie dylatacji skurczowej w betonie spadkowym (do 7%)

4. Zabezpieczenie dylatacji w konstrukcji posadzek chemoodpornych

5. Zabezpieczenie dylatacji konstrukcyjnej w betonie (powierzchnie poziome)