2. zabezpieczenie szczeliny roboczej pomiędzy różnymi materiałami konstrukcyjnymi (powierzchnie poziome)

Strona w budowie