Grunty i podkłady


EPOLIS P-WSL3

uniwersalne spoiwo epoksydowe do posadzek przemysłowych; mas wyrównawczo-szpachlowych i laminatów epoksydowo-szklanych oraz jako grunt

Grupa wyrobów: Wyroby epoksydowe

PREMIKS G-22

dwuskładnikowy grunt epoksydowy na podłoża porowate