Kategoria: Grunty i podkłady


Epolis P-WSL3 (P)

Uniwersalne podkładowe spoiwo epoksydowe o szerokim zakresie stosowania. Epolis P-WSL3(P) zalecany jest do stosowania jako spoiwo do mas wyrównawczo-szpachlowych, gruntów,  jastrychów i laminatów epoksydowo-szklanych oraz jako warstwa impregnująca luźne podłoża...

Grupa wyrobów: Wyroby epoksydowe

Premiks G-22

dwuskładnikowy grunt epoksydowy na podłoża porowate