Dane teleadresowe
Izohan sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia
email: 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydz. Gospodarczy KRS 0000063616
Kapitał zakładowy 7 772 500,00 PLN
Regon 191528483, NIP 586-20-73-821,
nr rej. BDO: 000009205

Sekretariat
tel./fax  58 781 45 85 wew. 1

Dział Obsługi Klienta
tel./fax  58 781 45 85 wew. 2

Dział Doradztwa Technicznego
tel./fax  58 781 45 85 wew. 5

Dział Księgowości
tel./fax  58 622 27 70