Ochrona środowiska

Działalność naszej firmy jest ukierunkowana na ochronę środowiska naturalnego oraz na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt.

Nasze działania to procesy:

  • badawczo-kontrolne, prowadzone w naszym laboratorium, zmierzające m.in. do ograniczenia ilości i emisji lotnych związków organicznych w wyrobach,

  • prowadzące do uzyskania atestów PZH, aprobat technicznych ITB oraz zgodności z normami i wytycznymi technicznymi uznanymi na poziomie Wspólnotowym,

  • produkcyjne, ukierunkowane na minimalizację i recykling powstających odpadów,

  • informacyjne o ewentualnych zagrożeniach dla zdrowia związanych ze stosowaniem wyrobów, wykonywaniem prac żywicznych i sposobem postępowania z odpadami,

  • logistyki transportowej, zawierające wytyczne transportowe RID/ADR, zapewniające prawidłowe, bezpieczne i zgodne z wymaganiami prawnymi dotarcie wyrobów do klienta,

  • gospodarowania odpadami i recyklingu odpadów opakowaniowych na podstawie stosownych pozwoleń i umów,

  • doradztwa technologicznego i przeprowadzanych szkoleń dla wykonawców i odbiorców indywidualnych,

  • wykonawcze, gdzie zapewnienie bezpieczeństwa i uzyskanie profesjonalnego zabezpieczenia umożliwia współpraca z naszymi Autoryzowanymi Wykonawcami.