Doradztwo techniczne

Nasza Firma, skupiająca grupę specjalistów w dziedzinie chemii i budownictwa, oferuje doradztwo w zakresie doboru rozwiązań technologiczno-materiałowych w branży zabezpieczeń żywicznych.

Posiadamy rozbudowane kontakty i doświadczenie, które umożiwiają nam podejmowanie i rozwiązywanie najtrudniejszych problemów w zakresie ochrony obiektów przed korozją oraz zastosowania w budownictwie żywic chemoutwardzalnych.

Doradztwo techniczne oferowane przez nas obejmuje:

  • analizowanie wytycznych projektowych i użytkowych,
  • ocenę stanu i jakości podłoży,
  • dobór metod naprawczych i przygotowawczych dla podłoży,
  • dobór rozwiązań materiałowych,
  • doradztwo w zakresie wykonawstwa,
  • kontakt z Autoryzowanymi Wykonawcami,
  • nadzór nad realizacją prac żywicznych.

Oferując nasze materiały, gwarantujemy pełną obsługę w zakresie informacji wykonawczych, w postaci instrukcji, szkoleń i nadzoru nad realizacją prac.