Zabezpieczenia – posadzki epoksydowe

Pożądane właściwości sprawiły, że posadzka epoksydowa stała się rozwiązaniem coraz chętniej wybieranym nie tylko do obiektów przemysłowych, ale również prywatnych domów, hoteli, czy pomieszczeń handlowo-usługowych. Stanowi obecnie najpopularniejszy rodzaj podłogi z tworzywa sztucznego, poczynając od sektora przemysłu spożywczego, poprzez farmaceutyczny, aż po placówki szkolne i domy mieszkalne.

Posadzki epoksydowe cechuje wysoka odporność chemiczna oraz trwałość. Doskonale przylegają do podłoża i umożliwiają wykonanie nawierzchni w technice bezspoinowej. Ogromnym atutem jest również estetyka. Bogata oferta kolorów pozwala na pobudzenie wyobraźni. Jednocześnie umożliwiają tworzenie ciekawych wzorów. Powierzchnie wykonane z żywicy epoksydowej są także niezwykle łatwe w czyszczeniu.

1. Epoksydowa posadzka samorozlewna
– barwna, gładka i równa posadzka o grubości ok.2 mm,
– do wewnątrz pomieszczeń,
– na równe, poziome (bez spadków) podłoża mineralne,
– o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.

2. Epoksydowa posadzka samorozlewna z warstwą wyrównawczo-szpachlową
– barwna, gładka i równa posadzka o grubości ok. 3-4 mm,
– do stosowania wewnątrz pomieszczeń,
– na podłoża wymagające uprzednio wyrównania i/lub wypełnienia ubytków,
– o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.

3. Epoksydowa posadzka z posypką kwarcową
– posadzka przeciwpoślizgowa o grubości ok. 2-3 mm
– wykończenie barwne, monokolorowe,
– do stosowania wewnątrz pomieszczeń,
– na równe, poziome podłoża oraz na powierzchnie pochyłe (do 1,5% spadku),
– do pomieszczeń suchych i wilgotnych,
– o bardzo wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.

4. Epoksydowa posadzka z posypką kwarcową na szpachlówce wyrównawczej
– posadzka przeciwpoślizgowa o grubości ok. 4-5 mm w wykończeniu barwnym,
– wykończenie barwne, monokolorowe,
– do wewnątrz pomieszczeń,
– na podłoża wymagające uprzednio wyrównania i/lub wypełnienia ubytków,
– do podłoży poziomych oraz na powierzchnie pochyłe (do 1,5% spadku),
– do pomieszczeń suchych i wilgotnych,
– o bardzo wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.

5. Epoksydowa posadzka z posypką z barwionych piasków kwarcowych
– dekoracyjna posadzka przeciwpoślizgowa o grubości ok. 2-3 mm,
– wykończenie bezbarwne,
– do wewnątrz pomieszczeń,
– na równe, poziome podłoża oraz na powierzchnie pochyłe (do 1,5% spadku),
– do pomieszczeń suchych i wilgotnych,
– o bardzo wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.

6. Epoksydowa posadzka z posypką z barwionych piasków kwarcowych na szpachlówce wyrównawczej
– dekoracyjna posadzka przeciwpoślizgowa o grubości ok. 4-5 mm,
– wykończenie bezbarwne,
– do wewnątrz pomieszczeń,
– na podłoża wymagające uprzednio wyrównania i/lub wypełnienia ubytków,
– do podłoży poziomych oraz na powierzchnie pochyłe (do 1,5% spadku),
– do pomieszczeń suchych i wilgotnych,
– o bardzo wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.

7. Epoksydowa powłoka posadzkowa
– gładka i równa, barwna powłoka malarska o grubości ok.0,2-0,5 mm,
– do wewnątrz pomieszczeń,
– na równe podłoża mineralne,
– szybka w wykonaniu, łatwa w utrzymaniu czystości,
– o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej.

8. Epoksydowa powłoka posadzkowa układana na warstwie wyrównawczej
– gładka i równa, barwna powłoka malarska o grubości ok.1-1,5 mm,
– do wewnątrz pomieszczeń,
– na podłoża wymagające uprzednio wyrównania i/lub wypełnienia ubytków,
– do podłoży poziomych oraz na powierzchnie pochyłe (do 1,5% spadku),
– szybka w wykonaniu, łatwa w utrzymaniu czystości,
– o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej.

9. Epoksydowa powłoka do zabezpieczania ścian i sufitów
– gładka i równa, barwna powłoka malarska o grubości ok.0,2-0,5 mm,
– do wewnątrz pomieszczeń,
– na równe podłoża mineralne, do malowania ścian, sufitów i cokołów przyposadzkowych,
– szybka w wykonaniu, łatwa w utrzymaniu czystości,
– o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej.

10. Cieczoszczelna (chemoodporna) izolacja epoksydowa
– zabezpieczenie o grubości ok. 2-3 mm,
– do wewnątrz pomieszczeń,
– do podłoży poziomych oraz na powierzchnie pochyłe (do 1,5% spadku),
– do pomieszczeń suchych i wilgotnych,
– do uzyskania bezspoinowych, cieczoszczelnych i chemoodpornych izolacji pod posadzki żywiczne,
– do zwiększenia odporności na powstawanie rys i spękań w podłożach,
– o bardzo wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.

11. Chemoodporna posadzka z cieczoszczelną przekładką
– antypoślizgowa posadzka o grubości ok. 5-6 mm w wykończeniu barwnym,
– do wewnątrz pomieszczeń,
– na podłoża wymagające uprzednio wyrównania i/lub wypełnienia ubytków,
– do podłoży poziomych oraz na powierzchnie pochyłe (do 1,5% spadku),
– do pomieszczeń suchych i wilgotnych,
– posadzka bezspoinowa, cieczoszczelna i chemoodporna,
– o najwyższej odporności mechanicznej i chemicznej.

12. Izolacja chemoodporna na powierzchnie pionowe
– zabezpieczenie o grubości ok. 2-3 mm,
– do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
– do podłoży pionowych oraz na powierzchnie pochyłe (do 1,5% spadku),
– do pomieszczeń suchych i wilgotnych,
– bezspoinowe, cieczoszczelne i chemoodporne zabezpieczenie malarskie,
– do zwiększenia odporności na powstawanie rys i spękań w podłożach,
– o bardzo wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.

13. Cieczoszczelna izolacja epoksydowa pod ceramikę
– zabezpieczenie o grubości ok. 3-5 mm,
– do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
– do podłoży poziomych oraz na powierzchnie pochyłe (do 1,5% spadku),
– do pomieszczeń suchych i wilgotnych,
– bezspoinowa, cieczoszczelna i chemoodporna izolacja pod wykładziny ceramiczne,
– do zwiększenia odporności na powstawanie rys i spękań w podłożach,
– o bardzo wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.

14. Chemoodporna wykładzina ceramiczna
– zabezpieczenie o grubości ok. 3-5 mm (+ grubość użytych płytek),
– do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
– do podłoży poziomych i pionowych,
– do pomieszczeń suchych i wilgotnych,
– o bardzo wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.

15. Chemoodporna wykładzina ceramiczna z izolacją cieczoszczelną
– całkowita grubość posadzki zależy od grubości użytych płytek oraz ilości użytego betonu żywicznego,
– do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
– do podłoży poziomych i pionowych,
– do pomieszczeń suchych i wilgotnych,
– posadzka cieczoszczelna i chemoodporna,
– o najwyższej odporności mechanicznej i chemicznej.

16. Cokoły przyposadzkowe wyoblone
– do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
– do pomieszczeń suchych i wilgotnych,
– do wyrównywania i profilowania cokołów przyściennych,
– do zwiększenia odporności chemicznej i mechanicznej posadzek.

17. Cokoły przyposadzkowe
– do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
– do pomieszczeń suchych i wilgotnych,
– do zwiększenia odporności chemicznej i mechanicznej posadzek.

18. Wodorozcieńczalna epoksydowa powłoka posadzkowa
– gładka i równa, barwna powłoka malarska o grubości ok.0,2-0,5 mm,
– do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
– na suche i wilgotne podłoża mineralne (o wilgotności max. 10%),
– parprzepuszczalna,
– szybka w wykonaniu, łatwa w utrzymaniu czystości,
– dostępna w wykończeniu matowym i półmatowym,
– o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej.

19. Wodorozcieńczalna epoksydowa powłoka do zabezpieczania ścian i sufitów
– gładka i równa, barwna powłoka malarska o grubości ok.0,2-0,5 mm,
– do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
– na suche i wilgotne podłoża mineralne (o wilgotności max. 10%),
– parprzepuszczalna,
– szybka w wykonaniu, łatwa w utrzymaniu czystości,
– dostępna w wykończeniu matowym i półmatowym,
– o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej.