11. chemoodporna posadzka z cieczoszczelną przekładką

CHEMOODPORNA POSADZKA Z CIECZOSZCZELNĄ PRZEKŁADKĄ

CHARAKTERYSTYKA

Jest to:

 • antypoślizgowa posadzka o grubości ok. 4-6 mm,
 • posadzka z cieczoszczelną izolacją z laminatu epoksydowo-szklanego,
 • posadzka na bazie piasków kwarcowych i dwuskładnikowej barwnej kompozycji epoksydowej, dostępnej w kilku kolorach,
 • posadzka, gdzie technika układania poszczególnych warstw oraz uziarnienie stosowanego kruszywa, umożliwiają uzyskanie różnych stopni szorstkości dostosowanych do indywidualnych warunków użytkowania,
 • do podłoży poziomych oraz na powierzchnie pochyłe (do 1,5% spadku),
 • na nierówne podłoża wymagające uprzednio naprawy i wypełnienia ubytków,
 • do pomieszczeń suchych i wilgotnych,
 • po utwardzeniu stanowi estetyczną, łatwą w utrzymaniu czystości powierzchnię,
 • zabezpieczenie o bardzo wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.

ZASTOSOWANIE

 • do wewnątrz pomieszczeń,
 • na poziome (bez spadków) podłoża mineralne oraz na powierzchnie pochyłe (do 1,5% spadku),
 • na nierówne podłoża wymagające uprzednio naprawy i/lub wypełnienia ubytków,
 • do pomieszczeń suchych oraz narażonych na ciągłe i okresowe działanie wody i ciekłych chemikaliów (słabych roztworów kwasów i zasad, detergentów, alkoholi, olejów, benzyn i chłodziw),
 • w obiektach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach mieszkalnych, w obiektach budownictwa przemysłowego, w tym w branży żywnościowej, z wyjątkiem miejsc bezpośredniego kontaktu z żywnością,
 • posadzka może być wykonywana w miejscach, w których przewiduje się występowanie dużych obciążeń, jakie powodują pojazdy na kołach ogumionych o nacisku na oś powyżej 50 kN, pojazdy na kołach twardych o nacisku na oś powyżej 6 kN oraz intensywny ruch pieszy.

Przykłady zastosowań:

 • Hale i korytarze w zakładach przemysłowych,
 • Lokale gastronomiczne,
 • Sklepy, markety ,
 • Pomieszczenia handlowo-usługowe,
 • Mleczarnie,
 • Udojnie,
 • Kwaszarnie,
 • Obory,
 • Przechowalnie warzyw i owoców.

ZALETY

 • uzyskanie zabezpieczeń bezspoinowych, cieczoszczelnych,
 • uzyskanie powierzchni antypoślizgowych,
 • zwiększenie odporności na powstawanie rys i spękań w podłożach,
 • uzyskanie bardzo wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej,
 • możliwość stosowania na powierzchniach poziomych i pochyłych,
 • uzyskanie powierzchni trwałej, estetycznej i łatwej w utrzymaniu czystości, spełniającej wysokie wymogi higieniczne.

MATERIAŁY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU (KONSTRUKCJA SYSTEMU)

                          Tabela 1

Lp.

rodzaj materiału

nazwa

zużycie
[kg/m²]

metoda nakładania

1 preparat gruntujący Epolis® GL 0,25
malowanie wałkiem lub pędzlem
2 masa wyrównawczo-szpachlowa Epolis P-WSL2

piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-0,5 mm

0,40

0,60

nakładanie porcjami, rozprowadzanie za pomocą szpachli stalowej, z tworzywa sztucznego lub z drewna,
3 laminat epoksydowo-szklany Epolis® P-WSL2

mata szklana „300″

1,80-2,00 malowanie wałkiem, nakładanie maty, przesycanie maty wałkiem do laminowania
4 warstwa zasadnicza – dwuskładnikowa barwna masa posadzkowa Epolis® P
0,40 malowanie wałkiem
5 posypka kwarcowa piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,4-0,8 mm ok. 2,00 zasypywanie kruszywem „do sucha”
6 warstwa dosycająca –dwuskładnikowa barwna masa posadzkowa Epolis® P 0,60 – 1,00 malowanie wałkiem lub rozciąganie pacą metalową

PARAMETRY UŻYTKOWE ZABEZPIECZENIA

                          Tabela 2

pełne parametry użytkowe 7 – 14 dni przyczepność do podłoża betonowego [MPa] ≥ 2,0 
wytrzymałość na zginanie [MPa] ≥ 35 chłonność wody [%] ≤ 1,0
wytrzymałość na ściskanie [MPa] ≥ 50 właściwości przeciwpoślizgowe posadzki typ 2 ≥ R 10
ścieralność Boehmego [mm] ≤ 2,1 klasyfikacja ogniowa Cfl – s1 -posadzki trudnozapalne
odporność chemiczna odporne na działanie: słabych roztworów kwasów i zasad, detergentów, alkoholi, olejów, benzyn i chłodziw.

Dokumenty do pobrania

WYKONANIE

Jakość podłoży powinna odpowiadać wymogom. Patrz WYKONAWSTWO

Przed wykonaniem zabezpieczenia, w razie potrzeby, należy wykonać warstwy wyrównawczo-szpachlowe.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne powinny być zabezpieczone przy użyciu zestawu poliuretanowych wyrobów dylatacyjnych BAJMIKS.

Wytyczne wykonywania:

Gruntowanie jest pierwszym etapem wykonania posadzki. Do gruntowania podłoża stosuje się dwuskładnikową kompozycję gruntującą Epolis® GL. Przed użyciem należy oba Składniki A i B uprzednio wymieszać w naczyniach dostawczych, a następnie składnik A przelać do naczynia roboczego, dodać odpowiednią ilość składnika B wg proporcji podanej w tabeli 1, po czym całość wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o maksymalnej prędkości obrotowej 400 obr./min. Czas mieszania 3 min. Tak przygotowany wyrób nanosi się za pomocą wałka lub pędzla na przygotowane podłoże cienką, równomierną warstwą nie pozostawiając nadmiaru w zagłębieniach betonu. Jeżeli grunt całkowicie wniknie w podłoże operację gruntowania należy powtórzyć.

Warstwa wyrównawczo-szpachlowa, laminat epoksydowo-szklany, warstwa zasadnicza, warstwa dosycająca – przygotowanie kompozycji do użycia:

Przed użyciem składnik A każdej z kompozycji należy wymieszać w naczyniu dostawczym celem ujednorodnienia i równomiernego rozprowadzenia wypełniacza mineralnego. Następnie odmierzoną porcję Składnika A przelać do naczynia roboczego, dodać odpowiednią ilość Składnika B wg proporcji podanej na opakowaniach i wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o prędkości obrotowej 300 ÷ 600 obr./min. Czas mieszania 3 minuty. Podczas mieszania należy zgarniać mieszadłem masę ze ścianek i dna naczynia.

Warstwa wyrównawczo-szpachlowa, laminat epoksydowo-szklany ,warstwa zasadnicza, warstwa dosycająca – instrukcja nakładania:

Każdą z kompozycji, przygotowaną w sposób opisany powyżej, należy niezwłocznie nanosić na poprzednią, utwardzoną warstwę żywiczną. Sposób nakładania podano w tabeli 1.

Profesjonalne wykonanie zabezpieczenia zapewnią nasi Autoryzowani Wykonawcy.

EKSPLOATACJA

 • Zabezpieczenia powinny być eksploatowane wyłącznie w warunkach dla których zostały zaprojektowane.
 • Na zabezpieczeniach nie wolno dokonywać przewierceń.
 • Miejsca narażone na uderzenia np. przy rozładunku, należy odpowiednio zabezpieczać przez układanie chodników z gumy lub desek.
 • Transport odbywać się może wyłącznie przy użyciu wózków na kołach gumowych.
 • Na zabezpieczeniach nie wolno umieszczać w sposób trwały przewodów lub zakładać progów zakłócających swobodny spływ cieczy do kratek ściekowych, a także nie wolno blokować kanałów.
 • Należy sprawdzać stan i szczelność zabezpieczeń.
 • Należy sprawdzać stan i szczelność dylatacji.
 • Przeglądów okresowych stanu zabezpieczeń należy dokonywać co 6 miesięcy.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Zabezpieczenia wykonane z kompozycji epoksydowych Epolis® można oddać do eksploatacji po osiągnięciu przez zastosowane materiały pełnej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej (14 dni). Mogą one być eksploatowane wyłącznie w warunkach dla których zostały zaprojektowane (dopuszczalne stężenia substancji agresywnych, dopuszczalne obciążenia).

Czas utwardzania kompozycji żywicznych w temperaturze 20oC wynosi od 7 do 12h. Odstęp czasu do nałożenia kolejnej warstwy w temperaturze 200C wynosi min 12 h, max 48 h. Pełne parametry użytkowe zabezpieczenia uzyskują po 7-14 dniach w zależności od temperatury otoczenia. Pierwsze mycie posadzki można wykonać po pełnym utwardzeniu (14 dni).

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat doboru rodzaju zabezpieczenia odpowiedniego dla twoich potrzeb. KONTAKT