12. izolacja chemoodporna na powierzchnie pionowe

IZOLACJA CHEMOODPORNA NA POWIERZCHNIE PIONOWE

CHARAKTERYSTYKA

Jest to:

 • zabezpieczenie o grubości ok. 1-2 mm,
 • cieczoszczelne zabezpieczenie składające się z laminatu epoksydowo-szklanego i barwnej malarskiej powłoki wykończeniowej, dostępnej w kilku kolorach,
 • do powierzchni pionowych oraz na powierzchnie pochyłe (do 1,5% spadku),
 • do pomieszczeń suchych i wilgotnych,
 • po utwardzeniu stanowi estetyczną, łatwą w utrzymaniu czystości powierzchnię,
 • zabezpieczenie o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.

     Cieczoszczelne izolacje epoksydowe to profesjonalne zabezpieczenia chemoodporne układane w postaci warstwy włókien szklanych przesyconych żywicą epoksydową. Włókna szklane mogą występować w formie maty, welonu, tkaniny lub ciągłego rovingu. Ciekła żywica epoksydowa otacza i obkleja włókna a po chemicznym utwardzeniu tworzy sprężyście elastyczny, odporny mechanicznie i chemicznie kompozyt w postaci tzw. laminatu epoksydowo-szklanego. Zabezpieczenie takie ma za zadanie całkowicie odseparować podłoże od zewnętrznego środowiska agresywnego poprzez swą szczelność, wytrzymałość mechaniczną i odporność chemiczną. Istotną cechą laminatów epoksydowo-szklanych jest ich bezspoinowość i możliwość formowania ciągłej warstwy na wszelkiego rodzaju krawędziach i narożach.

ZASTOSOWANIE

 • do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
 • do powierzchni pionowych oraz na powierzchnie pochyłe (do 1,5% spadku),
 • do pomieszczeń suchych i wilgotnych,
 • do obiektów narażonych na ciągłe i okresowe działanie wody,
 • do pomieszczeń narażonych na okresowe działanie rozcieńczonych mediów agresywnych (słabych roztworów kwasów i zasad, detergentów, alkoholi, olejów, benzyn i chłodziw),
 • posadzki i ściany hal produkcyjnych browarów, zakładów chemicznych, spożywczych, obiektów gastronomicznych oraz agrotechnicznych, wszędzie tam, gdzie odbywa się produkcja „mokra” (z wyjątkiem miejsc bezpośredniego kontaktu z żywnością), garaże i parkingi wielopoziomowe (kanały i studzienki ściekowe, zabezpieczenia rys i spękań w podłożach betonowych).

     Stosowanie laminatów epoksydowo-szklanych polecamy do wykonywania ciągłych izolacji cieczoszczelnych zabezpieczających obiekty narażone na działanie ciekłych substancji takich jak agresywne chemikalia czy woda, a także do wzmacniania słabych, starych, spękanych podłoży betonowych.

Przykłady zastosowań:

 • Hale w zakładach przemysłowych,
 • Hale montażowe,
 • Browary, zakłady spożywcze,
 • Lokale gastronomiczne,
 • Sklepy, markety,
 • Obiekty agrotechniczne np. kwaszarnie.

ZALETY

 • uzyskanie zabezpieczeń bezspoinowych, cieczoszczelnych i chemoodpornych,
 • zwiększenie odporności na powstawanie rys i spękań w podłożach,
 • uzyskanie bardzo wysokiej odporności mechanicznej,
 • możliwość stosowania na powierzchniach poziomych i pionowych,
 • gładkość powierzchni,
 • uzyskanie powierzchni trwałej, estetycznej i łatwej w utrzymaniu czystości, spełniającej wysokie wymogi higieniczne.

MATERIAŁY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU (KONSTRUKCJA SYSTEMU)

                          Tabela 1

Lp.

rodzaj materiału

nazwa

zużycie
[kg/m²]

metoda nakładania

1 preparat gruntujący Epolis® GL 0,25 malowanie wałkiem lub pędzlem
2 szpachlówka epoksydowa (miejscowo) Epolis® P-SP
0,80-1,20 za pomocą szpachli stalowej, z tworzywa sztucznego lub drewna; szlifowanie (po 24 godzinach od nałożenia)
3 laminat epoksydowo-szklany Epolis® P-LT

mata szklana „300″
1,80-2,00 malowanie wałkiem, nakładanie maty, przesycanie maty wałkiem do laminowania
  dwuskładnikowa farba epoksydowa
(dwukrotne malowanie)
Epolis® P-P 0,20 x 2
malowanie wałkiem

PARAMETRY UŻYTKOWE ZABEZPIECZENIA

                          Tabela 2

pełne parametry użytkowe 7 – 14 dni przyczepność do podłoża betonowego [MPa] ≥ 2,0 
wytrzymałość na zginanie [MPa] ≥ 35 chłonność wody [%] ≤ 1,0
wytrzymałość na ściskanie [MPa] ≥ 50 klasyfikacja ogniowa Cfl – s1 -powłoki trudnozapalne
ścieralność Boehmego [mm] ≤ 2,1 odporność chemiczna Odporne na działanie: słabych roztworów kwasów i zasad, detergentów, alkoholi, olejów, benzyn i chłodziw.

Dokumenty do pobrania

WYKONANIE

Jakość podłoży powinna odpowiadać wymogom. Patrz WYKONAWSTWO

Przed wykonaniem zabezpieczenia, w razie potrzeby, należy wykonać warstwy wyrównawczo-szpachlowe.

Wytyczne wykonywania:

Gruntowanie jest pierwszym etapem wykonania zabezpieczenia żywicznego . Do gruntowania podłoża stosuje się dwuskładnikową kompozycję gruntującą Epolis® GL. Przed użyciem należy oba Składniki A i B uprzednio wymieszać w naczyniach dostawczych, a następnie składnik A przelać do naczynia roboczego, dodać odpowiednią ilość składnika B wg proporcji podanej w powyższej tabeli, po czym całość wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o maksymalnej prędkości obrotowej 300 ÷ 600 obr./min. Czas mieszania 3 min. Tak przygotowany wyrób nanosi się za pomocą wałka lub pędzla na przygotowane podłoże cienką, równomierną warstwą nie pozostawiając nadmiaru w zagłębieniach. Jeżeli grunt całkowicie wniknie w podłoże operację gruntowania należy powtórzyć.

Szpachlówka epoksydowa, laminat epoksydowo-szklany, farba epoksydowa – przygotowanie kompozycji do użycia:

Do wykonania warstw żywicznych stosuje się dwuskładnikowe kompozycje epoksydowe (patrz tabela 1). Przed użyciem każdej z kompozycji składnik A należy wymieszać w naczyniu dostawczym celem ujednorodnienia. Następnie dodać odpowiednią ilość Składnika B wg proporcji podanej w tabeli i wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o prędkości obrotowej 300 ÷ 600 obr./min. Czas mieszania 3 minuty. Podczas mieszania należy zgarniać mieszadłem masę ze ścianek i dna naczynia.

Szpachlówka epoksydowa, laminat epoksydowo-szklany, farba epoksydowa – instrukcja nakładania:

Każdą z kompozycji, przygotowaną w sposób opisany powyżej, należy niezwłocznie nanosić na poprzednią, utwardzoną warstwę żywiczną. Sposób nakładania podano w tabeli 2. Czas utwardzania kompozycji żywicznych w temperaturze 20oC wynosi od 7 do 12h. Odstęp czasu do nałożenia kolejnej warstwy w temperaturze 200C wynosi min 12 h, max 48 h. Zabezpieczenia mogą być oddane do użytku nie wcześniej niż po 24h w temperaturze 20oC. Pełne parametry użytkowe izolacji cieczoszczelnej uzyskuje się w czasie 7-14 dni w zależności od temperatury otoczenia.

Profesjonalne wykonanie zabezpieczenia zapewnią nasi Autoryzowani Wykonawcy.

EKSPLOATACJA

 • Zabezpieczenia powinny być eksploatowane wyłącznie w warunkach dla których zostały zaprojektowane.
 • Na zabezpieczeniach nie wolno dokonywać przewierceń.
 • Miejsca narażone na uderzenia np. przy rozładunku, należy odpowiednio zabezpieczać przez układanie chodników z gumy lub desek.
 • Transport odbywać się może wyłącznie przy użyciu wózków na kołach gumowych.
 • Na zabezpieczeniach nie wolno umieszczać w sposób trwały przewodów lub zakładać progów zakłócających swobodny spływ cieczy do kratek ściekowych, a także nie wolno blokować kanałów.
 • Należy sprawdzać stan i szczelność zabezpieczeń.
 • Należy sprawdzać stan i szczelność dylatacji.
 • Przeglądów okresowych stanu zabezpieczeń należy dokonywać co 6 miesięcy.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Zabezpieczenia wykonane z kompozycji epoksydowych Epolis® można oddać do eksploatacji po osiągnięciu przez zastosowane materiały pełnej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej (14 dni). Mogą one być eksploatowane wyłącznie w warunkach dla których zostały zaprojektowane (dopuszczalne stężenia substancji agresywnych, dopuszczalne obciążenia).

Pełne parametry użytkowe zabezpieczenia uzyskują po 7-14 dniach w zależności od temperatury otoczenia. Pierwsze mycie można wykonać po pełnym utwardzeniu (14 dni). Powierzchnie pionowe mogą być oddane do użytku po 24 h.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat doboru rodzaju zabezpieczenia odpowiedniego dla twoich potrzeb. KONTAKT