13. cieczoszczelna izolacja epoksydowa pod ceramikę

CIECZOSZCZELNA IZOLACJA EPOKSYDOWA POD CERAMIKĘ

CHARAKTERYSTYKA

Jest to:

 • zabezpieczenie o grubości ok. 3-5 mm,
 • zabezpieczenie z laminatu epoksydowo-szklanego w wykończeniu szorstkim, stanowiącym warstwę sczepną dla układanej typowej wykładziny ceramicznej ogólnego stosowania,
 • po utwardzeniu stanowi zabezpieczenie bezspoinowe o właściwościach cieczoszczelnych,
 • zabezpieczenie o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.

     Cieczoszczelne izolacje epoksydowe to profesjonalne zabezpieczenia chemoodporne układane w postaci warstwy włókien szklanych przesyconych żywicą epoksydową. Włókna szklane mogą występować w formie maty, welonu, tkaniny lub ciągłego rovingu. Ciekła żywica epoksydowa otacza i obkleja włókna a po chemicznym utwardzeniu tworzy sprężyście elastyczny, odporny mechanicznie i chemicznie kompozyt w postaci tzw. laminatu epoksydowo-szklanego. Zabezpieczenie takie ma za zadanie całkowicie odseparować podłoże od zewnętrznego środowiska agresywnego poprzez swą szczelność, wytrzymałość mechaniczną i odporność chemiczną. Istotną cechą laminatów epoksydowo-szklanych jest ich bezspoinowość i możliwość formowania ciągłej warstwy na wszelkiego rodzaju krawędziach i narożach.

ZASTOSOWANIE

 • do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
 • do podłoży poziomych i pionowych,
 • do pomieszczeń suchych oraz narażonych na ciągłe i okresowe działanie wody,
 • do pomieszczeń narażonych na okresowe działanie rozcieńczonych mediów agresywnych (słabych roztworów kwasów i zasad, detergentów, alkoholi, olejów, benzyn i chłodziw),
 • posadzki i ściany hal produkcyjnych browarów, zakładów chemicznych, spożywczych, obiektów gastronomicznych oraz agrotechnicznych, wszędzie tam, gdzie odbywa się produkcja „mokra” (z wyjątkiem miejsc bezpośredniego kontaktu z żywnością), garaże i parkingi wielopoziomowe (kanały i studzienki ściekowe, zabezpieczenia rys i spękań w stropach betonowych).

     Stosowanie laminatów epoksydowo-szklanych polecamy do wykonywania ciągłych izolacji cieczoszczelnych zabezpieczających obiekty narażone na działanie ciekłych substancji takich jak agresywne chemikalia czy woda, a także do wzmacniania słabych, starych, spękanych podłoży betonowych.

Przykłady zastosowań:

 • Hale i korytarze w zakładach przemysłowych,
 • Browary, zakłady spożywcze,
 • Magazyny, pomieszczenia techniczne,
 • Budynki mieszkalne,
 • Sklepy, markety,
 • Lokale gastronomiczne,
 • Obiekty agrotechniczne,
 • Tarasy, balkony.

ZALETY

 • uzyskanie zabezpieczeń bezspoinowych, cieczoszczelnych i chemoodpornych,
 • zwiększenie odporności na powstawanie rys i spękań w podłożach,
 • uzyskanie bardzo wysokiej odporności mechanicznej,
 • możliwość stosowania na powierzchniach poziomych i pionowych,
 • szorstkość powierzchni, stanowiąca warstwę sczepną dla układanych wykładzin ceramicznych ogólnego stosowania,
 • uzyskanie szczelnej i trwałej powłoki, spełniającej wysokie wymogi higieniczne.

MATERIAŁY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU (KONSTRUKCJA SYSTEMU)

                          Tabela 1

Lp.

rodzaj materiału

nazwa

zużycie
[kg/m²]

metoda nakładania

1 preparat gruntujący Epolis® GL
0,25 malowanie wałkiem lub pędzlem
2 laminat epoksydowo-szklany Epolis® P-WSL2

mata szklana „300″

1,80-2,00 malowanie wałkiem, nakładanie maty, przesycanie maty wałkiem do laminowania
3 posypka kwarcowa piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,4-0,8 mm ok. 2,00-3,00
zasypywanie kruszywem „do sucha”
4 dowolne płytki ceramiczne przyklejane i fugowane materiałami ogólnodostępnymi w sprzedaży

PARAMETRY UŻYTKOWE ZABEZPIECZENIA

                          Tabela 2

pełne parametry użytkowe 7 – 14 dni przyczepność do podłoża betonowego [MPa] ≥ 2,0 
wytrzymałość na zginanie [MPa] ≥ 35 chłonność wody [%] ≤ 1,0
wytrzymałość na ściskanie [MPa] ≥ 50 klasyfikacja ogniowa Cfl – s1 -powłoki trudnozapalne
ścieralność Boehmego [mm] ≤ 2,1 odporność chemiczna Odporne na działanie: słabych roztworów kwasów i zasad, detergentów, alkoholi, olejów, benzyn i chłodziw.

Dokumenty do pobrania

WYKONANIE

Jakość podłoży powinna odpowiadać wymogom. Patrz WYKONAWSTWO

Przed wykonaniem zabezpieczenia, w razie potrzeby, należy wykonać warstwy wyrównawczo-szpachlowe.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne powinny być zabezpieczone przy użyciu zestawu poliuretanowych wyrobów dylatacyjnych BAJMIKS.

Wytyczne wykonywania:

Gruntowanie jest pierwszym etapem wykonania zabezpieczenia żywicznego . Do gruntowania podłoża stosuje się dwuskładnikową kompozycję gruntującą Epolis® GL. Przed użyciem należy oba Składniki A i B uprzednio wymieszać w naczyniach dostawczych, a następnie składnik A przelać do naczynia roboczego, dodać odpowiednią ilość składnika B wg proporcji podanej w powyższej tabeli, po czym całość wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o maksymalnej prędkości obrotowej 300 ÷ 600 obr./min. Czas mieszania 3 min. Tak przygotowany wyrób nanosi się za pomocą wałka lub pędzla na przygotowane podłoże cienką, równomierną warstwą nie pozostawiając nadmiaru w zagłębieniach. Jeżeli grunt całkowicie wniknie w podłoże operację gruntowania należy powtórzyć.

Laminat epoksydowo-szklany – przygotowanie kompozycji do użycia:

Do wykonania warstwy żywicznej stosuje się dwuskładnikową kompozycję epoksydową Epolis® P-WSL2 (patrz tabela 1). Przed użyciem składnik A należy wymieszać w naczyniu dostawczym celem ujednorodnienia. Następnie dodać odpowiednią ilość Składnika B wg proporcji podanej na opakowaniach i wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o prędkości obrotowej 300 ÷ 600 obr./min. Czas mieszania 3 minuty. Podczas mieszania należy zgarniać mieszadłem masę ze ścianek i dna naczynia.

Laminat epoksydowo-szklany – instrukcja nakładania:

Kompozycję przygotowaną w sposób opisany powyżej należy niezwłocznie nanosić na podłoże. Sposób nakładania podano w tabeli 1. Czas utwardzania w temperaturze 20oC wynosi od 7 do 12h. Odstęp czasu do nałożenia zabezpieczenia ceramicznego ogólnego stosowania w temperaturze 200C wynosi min 12 h. Posadzki mogą być oddane do ruchu pieszego nie wcześniej niż po 24h w temperaturze 20oC. Pełne parametry użytkowe izolacji cieczoszczelnej uzyskuje się w czasie 7-14 dni w zależności od temperatury otoczenia. Powierzchnie pionowe (ściany) mogą być oddane do użytku po 24 h.

Profesjonalne wykonanie zabezpieczenia zapewnią nasi Autoryzowani Wykonawcy.

EKSPLOATACJA

 • Zabezpieczenia powinny być eksploatowane wyłącznie w warunkach dla których zostały zaprojektowane.
 • Na zabezpieczeniach nie wolno dokonywać przewierceń.
 • Miejsca narażone na uderzenia np. przy rozładunku, należy odpowiednio zabezpieczać przez układanie chodników z gumy lub desek.
 • Transport odbywać się może wyłącznie przy użyciu wózków na kołach gumowych.
 • Na zabezpieczeniach nie wolno umieszczać w sposób trwały przewodów lub zakładać progów zakłócających swobodny spływ cieczy do kratek ściekowych, a także nie wolno blokować kanałów.
 • Należy sprawdzać stan i szczelność zabezpieczeń.
 • Należy sprawdzać stan i szczelność dylatacji.
 • Przeglądów okresowych stanu zabezpieczeń należy dokonywać co 6 miesięcy.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Zabezpieczenia wykonane z kompozycji epoksydowych Epolis® można oddać do eksploatacji po osiągnięciu przez zastosowane materiały pełnej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej (14 dni). Mogą one być eksploatowane wyłącznie w warunkach dla których zostały zaprojektowane (dopuszczalne stężenia substancji agresywnych, dopuszczalne obciążenia).

Czas utwardzania kompozycji żywicznych w temperaturze 20oC wynosi od 7 do 12h. Pierwsze mycie można wykonać po pełnym utwardzeniu (14 dni). Powierzchnie pionowe mogą być oddane do użytku po 24 h.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat doboru rodzaju zabezpieczenia odpowiedniego dla twoich potrzeb. KONTAKT