14. chemoodporna wykładzina ceramiczna

CHEMOODPORNA WYKŁADZINA CERAMICZNA

CHARAKTERYSTYKA

Jest to zabezpieczenie:

 • o grubości ok. 3-5 mm (+ grubość użytych płytek),
 • epoksydowo-ceramiczne, złożone z kilku warstw,
 • o bardzo wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej,
 • o wysokim efekcie dekoracyjnym, bardzo szczelne, trwałe, odporne na wilgoć, przebarwienia i rozwój drobnoustrojów, estetyczne, łatwe w utrzymaniu czystości, zapewniające utrzymanie wysokich walorów higienicznych.

     Chemoodporne wykładziny ceramiczne są to zabezpieczenia stosowane w obiektach narażonych na działanie środowisk agresywnych. Gwarantują one oddzielenie tych środowisk od konstrukcji betonowych. Są doskonałym zabezpieczeniem podłoży przed agresją chemiczną, a jednocześnie stanowią efektowną, zewnętrzną warstwę podłogi

     Dobór płytek
Różnorodność formatów i kształtów płytek, a także elementów dekoracyjnych oraz szeroka gama kolorystyczna dają duże możliwości architektoniczne. Dobór płytek ceramicznych, ich wzór i kolorystyka z reguły dobierane są w zależności od osobistych upodobań estetycznych. Przy doborze płytek należy jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach, a mianowicie, o konieczności ich dopasowania do kształtu i rozmiarów pomieszczenia, jego przeznaczenia, o doborze właściwych parametrów technicznych i cech odpowiednich dla oddziaływań którym będą poddane.
     W przypadku chemoodpornych wykładzin ceramicznych, przede wszystkim należy pamiętać o tym, że dobór rodzaju i grubości płytek zależy od wymagań obiektu w którym posadzka ma być użytkowana (stężenia cieczy agresywnych, obciążeń mechanicznych itp.).

ZASTOSOWANIE

 • do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
 • do podłoży poziomych i pionowych,
 • do obiektów narażonych na ciągłe i okresowe działanie wody,
 • do pomieszczeń narażonych na okresowe działanie rozcieńczonych mediów agresywnych (słabych roztworów kwasów i zasad, detergentów, alkoholi, olejów, benzyn i chłodziw),
 • posadzki i ściany hal produkcyjnych browarów, zakładów chemicznych, spożywczych, obiektów gastronomicznych oraz agrotechnicznych, wszędzie tam, gdzie odbywa się produkcja „mokra” (z wyjątkiem miejsc bezpośredniego kontaktu z żywnością).

Przykłady zastosowań:

 • Hale i korytarze w zakładach przemysłowych,
 • Hale produkcyjne,
 • Browary, zakłady spożywcze,
 • Sklepy, markety,
 • Lokale gastronomiczne,
 • Pomieszczenia handlowo-usługowe,
 • Obiekty agrotechniczne.

ZALETY

 • możliwość stosowania na powierzchniach poziomych i pionowych,
 • uzyskanie zabezpieczeń o bardzo wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej,
 • możliwość trwałego zachowania koloru fug – odporność na przebarwienia,
 • wodo- i mrozo-odporność,
 • spełnienie wysokich wymogów higienicznych – uzyskanie szczelnych i trwałych zabezpieczeń łatwo poddających się czyszczeniu i dezynfekcji, odpornych na grzyby i pleśnie oraz na wilgoć, a tym samym na wnikanie brudu.

MATERIAŁY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU (KONSTRUKCJA SYSTEMU)

                          Tabela 1

Lp.

rodzaj materiału

nazwa

zużycie
[kg/m²]

metoda nakładania

1 preparat gruntujący Epolis® GL 0,25 malowanie wałkiem lub pędzlem
2 warstwa podkładowa sczepna Epolis® P-WSL2 0,40 malowanie wałkiem
piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,4-0,8 mm ok. 3,00
zasypywanie kruszywem „do sucha”
3 epoksydowy klej szpachlowy Epolis® P-KS
                               
5,00-8,00
(w zależności od rodzaju płytek)
nakładanie za pomocą szpachli stalowej, z tworzywa sztucznego lub drewna
4 chemoodporne płytki ceramiczne dobór rodzaju i grubości płytek zależy od wymagań obiektu w którym posadzka ma być użytkowana (stężeń cieczy agresywnych, obciążeń mechanicznych itp.) układanie ręczne
5 chemoodporna zaprawa fugowa Epolis® P-CF 0,40-2,30
(w zależności od rozmiaru spoin)
nakładanie pacą gumową przeznaczoną do fugowania, zmywanie pozostałości i resztek za pomocą twardej gąbki, po uprzednim zmoczeniu wodą powierzchni płytek

PARAMETRY UŻYTKOWE ZABEZPIECZENIA

                          Tabela 2

pełne parametry użytkowe 14 dni przyczepność do podłoża betonowego [MPa] ≥ 2,0
wytrzymałość na ściskanie [MPa] ≥ 150 chłonność wody [%] ≤ 1,0
zużycie przy ścieraniu [mm] ≤ 10 klasyfikacja ogniowa Cfl – s1 – posadzki trudnozapalne
odporność chemiczna odporne na działanie: roztworów kwasów i zasad, detergentów, alkoholi, olejów, benzyn i chłodziw.

Powyższa tabela zawiera parametry posadzki z kwasoodpornymi płytkami ceramicznymi
o grubości 15 mm.

Dokumenty do pobrania

WYKONANIE

Jakość podłoży powinna odpowiadać wymogom. Patrz WYKONAWSTWO

Przed wykonaniem zabezpieczenia, w razie potrzeby, należy wykonać warstwy wyrównawczo-szpachlowe.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne powinny być zabezpieczone przy użyciu zestawu poliuretanowych wyrobów dylatacyjnych BAJMIKS.

Wytyczne wykonywania:

Gruntowanie jest pierwszym etapem wykonania zabezpieczenia żywicznego . Do gruntowania podłoża stosuje się dwuskładnikową kompozycję gruntującą Epolis® GL. Przed użyciem należy oba Składniki A i B uprzednio wymieszać w naczyniach dostawczych, a następnie składnik A przelać do naczynia roboczego, dodać odpowiednią ilość składnika B wg proporcji podanej w powyższej tabeli, po czym całość wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o maksymalnej prędkości obrotowej 300 ÷ 600 obr./min. Czas mieszania 3 min. Tak przygotowany wyrób nanosi się za pomocą wałka lub pędzla na przygotowane podłoże cienką, równomierną warstwą nie pozostawiając nadmiaru w zagłębieniach. Jeżeli grunt całkowicie wniknie w podłoże operację gruntowania należy powtórzyć.

Kompozycja podkładowa, epoksydowy klej szpachlowy, chemoodporna zaprawa fugowa – przygotowanie kompozycji do użycia:

Do wykonania warstwy żywicznej stosuje się dwuskładnikowe kompozycje epoksydowe (patrz tabela 1). Przed użyciem składnik A każdej z kompozycji należy wymieszać w naczyniu dostawczym celem ujednorodnienia. Następnie dodać odpowiednią ilość Składnika B wg proporcji podanej na opakowaniach i wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o prędkości obrotowej 300 ÷ 600 obr./min. Czas mieszania 3 minuty. Podczas mieszania należy zgarniać mieszadłem masę ze ścianek i dna naczynia.

Kompozycja podkładowa, epoksydowy klej szpachlowy, chemoodporna zaprawa fugowa – instrukcja nakładania:

Kompozycje przygotowane w sposób opisany powyżej należy niezwłocznie nanosić na podłoże. Sposób nakładania podano w tabeli 1. Czas utwardzania w temperaturze 20oC wynosi od 7 do 12h. Odstęp czasu do nałożenia kolejnej warstwy w temperaturze 200C wynosi min 12 h, max 48 h. Zabezpieczenia mogą być oddane do użytku nie wcześniej niż po 24h w temperaturze 20oC. Pełne parametry użytkowe izolacji cieczoszczelnej uzyskuje się w czasie 7-14 dni w zależności od temperatury otoczenia. Powierzchnie pionowe (ściany) mogą być oddane do użytku po 24 h.

Profesjonalne wykonanie zabezpieczenia zapewnią nasi Autoryzowani Wykonawcy.

EKSPLOATACJA

 • Zabezpieczenia powinny być eksploatowane wyłącznie w warunkach dla których zostały zaprojektowane.
 • Na zabezpieczeniach nie wolno dokonywać przewierceń.
 • Miejsca narażone na uderzenia np. przy rozładunku, należy odpowiednio zabezpieczać przez układanie chodników z gumy lub desek.
 • Transport odbywać się może wyłącznie przy użyciu wózków na kołach gumowych.
 • Na zabezpieczeniach nie wolno umieszczać w sposób trwały przewodów lub zakładać progów zakłócających swobodny spływ cieczy do kratek ściekowych, a także nie wolno blokować kanałów.
 • Należy sprawdzać stan i szczelność zabezpieczeń.
 • Należy sprawdzać stan i szczelność dylatacji.
 • Przeglądów okresowych stanu zabezpieczeń należy dokonywać co 6 miesięcy.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Zabezpieczenia wykonane z kompozycji epoksydowych Epolis® można oddać do eksploatacji po osiągnięciu przez zastosowane materiały pełnej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej (14 dni). Mogą one być eksploatowane wyłącznie w warunkach dla których zostały zaprojektowane (dopuszczalne stężenia substancji agresywnych, dopuszczalne obciążenia).

Czas utwardzania kompozycji żywicznych w temperaturze 20oC wynosi od 7 do 12h. Pierwsze mycie można wykonać po pełnym utwardzeniu (14 dni). Powierzchnie pionowe mogą być oddane do użytku po 24 h.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat doboru rodzaju zabezpieczenia odpowiedniego dla twoich potrzeb. KONTAKT