17. cokoły przyposadzkowe

COKOŁY PRZYPOSADZKOWE

CHARAKTERYSTYKA

Jest to:

 • kompozycja epoksydowa, łatwa w przygotowaniu i obróbce,
 • po utwardzeniu tworzy szczelną powłokę, odporną na szereg czynników mechanicznych i chemicznych,
 • zabezpieczenie w wykończeniu barwnym.

ZASTOSOWANIE

 • do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
 • do stosowania na podłoża poziome, powierzchnie pochyłe i pionowe,
 • do pomieszczeń suchych i wilgotnych,
 • w obiektach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach mieszkalnych, w obiektach budownictwa przemysłowego, w tym w branży żywnościowej, z wyjątkiem miejsc bezpośredniego kontaktu z żywnością.

ZALETY

 • znakomita przyczepność do porowatych podłoży mineralnych,
 • zwiększona odporność mechaniczna i chemiczna podłoży,
 • łatwość w przygotowaniu i nakładaniu,
 • możliwość uzyskania zabezpieczenia bezspoinowego, spełniającego wysokie wymogi higieniczne,
 • wodoszczelność powierzchni,
 • uzyskanie powierzchni trwałej, estetycznej i łatwej w utrzymaniu czystości.

MATERIAŁY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU (KONSTRUKCJA SYSTEMU)

                         Tabela 1

Lp.

rodzaj materiału

nazwa

zużycie
[kg/m²]

metoda nakładania

1 preparat gruntujący Epolis® GL 0,25 malowanie wałkiem lub pędzlem
2 dwuskładnikowa farba epoksydowa
(dwukrotne malowanie)
Epolis® P-P
0,20×2
malowanie wałkiem lub pędzlem

PARAMETRY UŻYTKOWE ZABEZPIECZENIA

                          Tabela 2

pełne parametry użytkowe 7 – 14 dni przyczepność do podłoża betonowego [MPa] ≥ 2,0 
chłonność wody [%] ≤ 1,0
odporność chemiczna odporne na działanie: słabych roztworów kwasów i zasad, detergentów, alkoholi, olejów, benzyn i chłodziw.

Dokumenty do pobrania

WYKONANIE ZABEZPIECZENIA

Jakość podłoży powinna odpowiadać wymogom. Patrz WYKONAWSTWO

Wytyczne wykonywania:

Gruntowanie jest pierwszym etapem wykonania zabezpieczenia. Do gruntowania podłoża stosuje się dwuskładnikową kompozycję gruntującą Epolis® GL. Przed użyciem należy oba Składniki A i B uprzednio wymieszać w naczyniach dostawczych, a następnie składnik A przelać do naczynia roboczego, dodać odpowiednią ilość składnika B wg proporcji podanej w tabeli 1, po czym całość wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o maksymalnej prędkości obrotowej 400 obr./min. Czas mieszania 3 min. Tak przygotowany wyrób nanosi się za pomocą wałka lub pędzla na przygotowane podłoże cienką, równomierną warstwą nie pozostawiając nadmiaru w zagłębieniach betonu. Jeżeli grunt całkowicie wniknie w podłoże operację gruntowania należy powtórzyć.

Warstwa zamykająca – przygotowanie kompozycji do użycia:

Przed użyciem składnik A kompozycji należy wymieszać w naczyniu dostawczym celem ujednorodnienia i równomiernego rozprowadzenia wypełniacza mineralnego. Następnie odmierzoną porcję Składnika A przelać do naczynia roboczego, dodać odpowiednią ilość Składnika B wg proporcji podanej na opakowaniach i wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o prędkości obrotowej 300 ÷ 600 obr./min. Czas mieszania 3 minuty. Podczas mieszania należy zgarniać mieszadłem masę ze ścianek i dna naczynia.

Warstwa zamykająca – instrukcja nakładania:

Kompozycję, przygotowaną w sposób opisany powyżej, należy niezwłocznie nanosić na poprzednią, utwardzoną warstwę żywiczną. Sposób nakładania podano w tabeli 1.

Profesjonalne wykonanie posadzki zapewnią nasi Autoryzowani Wykonawcy.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Zabezpieczenia wykonane z kompozycji epoksydowych Epolis® można oddać do eksploatacji po osiągnięciu przez zastosowane materiały pełnej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej (14 dni). Mogą one być eksploatowane wyłącznie w warunkach dla których zostały zaprojektowane (dopuszczalne stężenia substancji agresywnych, dopuszczalne obciążenia).

Czas utwardzania kompozycji żywicznych w temperaturze 20oC wynosi od 7 do 12h. Odstęp czasu do nałożenia kolejnej warstwy w temperaturze 200C wynosi min 12 h, max 48 h. Zabezpieczenia mogą być oddane do ruchu pieszego nie wcześniej niż po 24h w temperaturze 20oC. Pełne parametry użytkowe zabezpieczenia uzyskuje się w czasie 7-14 dni w zależności od temperatury otoczenia. Pierwsze mycie można wykonać po pełnym utwardzeniu (14 dni).

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat doboru rodzaju zabezpieczenia odpowiedniego dla twoich potrzeb. KONTAKT