19. wodorozcieńczalna powłoka do zabezpieczania ścian i sufitów

WODOROZCIEŃCZALNA EPOKSYDOWA POWŁOKA DO ZABEZPIECZANIA ŚCIAN I SUFITÓW

CHARAKTERYSTYKA

Jest to:

 • barwny cienkopowłokowy system malarski (grubość ok. 0,2-0,5 mm),
 • do wymalowań całych powierzchni, do wymalowań cokołów przyposadzkowych, a także do wykonywania oznakowań poziomych i pionowych np. w garażach i na ciągach komunikacyjnych,
 • zabezpieczenie paroprzepuszczalne, przeznaczone do pomieszczeń narażonych na stałe zawilgocenie (np. piwnice),
 • po utwardzeniu stanowi estetyczną, łatwą w utrzymaniu czystości powierzchnię,
 • zabezpieczenie o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej,
 • szybkie w wykonaniu, łatwe w utrzymaniu czystości,
 • dostępne w wykończeniu matowym i półmatowym.

Wodorozcieńczalne wyroby epoksydowe charakteryzują się przyjaznymi dla środowiska cechami takimi jak brak rozpuszczalników organicznych, łatwość wymalowań, możliwość nakładania na wilgotne podłoża, zachowując jednocześnie typowe dla tradycyjnych wyrobów epoksydowych cechy aplikacyjno-użytkowe.

ZASTOSOWANIE

 • do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
 • na suche i wilgotne podłoża mineralne (o wilgotności max. 10%),
 • do zabezpieczania i ochrony podłoży mineralnych (beton, zaprawy cementowe, jastrychy mineralne, gładzie gipsowe itp.),
 • do powierzchni pionowych i poziomych,
 • do stosowania w garażach, parkingach, magazynach, pomieszczeniach technicznych, halach przemysłowych itp.,
 • do wykonywania wymalowań cokołów przyposadzkowych, wykonywania oznakowań poziomych i pionowych np. w garażach i na ciągach komunikacyjnych,
 • w obiektach użyteczności publicznej, obiektach budownictwa przemysłowego, w tym w branży żywnościowej, z wyjątkiem miejsc bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Przykłady zastosowań:

 • hale i korytarze w zakładach przemysłowych,
 • ciągi komunikacyjne,
 • magazyny,
 • zakłady spożywcze,
 • pomieszczenia techniczne,
 • garaże, piwnice,
 • sklepy, markety,
 • hale wystawowe, pomieszczenia handlowo-usługowe,
 • archiwa, biblioteki,
 • drukarnie, papiernie,
 • obiekty agrotechniczne.

Stosowanie wodorozcieńczalnych powłok epoksydowych szczególnie zalecane jest w obiektach, gdzie wymagana jest szybkość wykonania, gładkość powierzchni, paroprzepuszczalność, konieczność nakładania na wilgotne podłoża, efektowny wygląd oraz łatwość w utrzymaniu czystości.

ZALETY

 • łatwość w aplikacji,
 • znakomita przyczepność do porowatych podłoży mineralnych,
 • możliwość stosowania na powierzchniach poziomych i pionowych,
 • gładkość powierzchni,
 • zwiększenie odporności mechanicznej i chemicznej podłoży,
 • możliwość uzyskania powłoki bezspoinowej, spełniającej wysokie wymogi higieniczne,
 • uzyskanie powierzchni trwałej, estetycznej i łatwej w utrzymaniu czystości.

MATERIAŁY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU (KONSTRUKCJA SYSTEMU)

                          Tabela 1

Lp.

rodzaj materiału

nazwa

zużycie
[kg/m²]

metoda nakładania

1 preparat gruntujący Epolis® GW 0,15 malowanie wałkiem lub pędzlem
2 warstwa zasadnicza – dwuskładnikowa farba epoksydowa (dwukrotne malowanie) Epolis® PPW
0,20×2
malowanie wałkiem lub pędzlem

PARAMETRY UŻYTKOWE POSADZKI

                          Tabela 2

pełne parametry użytkowe 7 – 14 dni przyczepność do podłoża betonowego [MPa] ≥ 2,0 
odporność na ścieranie (metoda Tabera) 810 mg
odporność na uderzenie klasa I: ≥ 4 Nm
przepuszczalność wody 0,0535 kg/m2xh0,5 przyczepność przy odrywaniu 4,5 N/mm2
klasyfikacja ogniowa Bfl – s1 -posadzki trudnozapalne
odporność chemiczna odporne na działanie: słabych roztworów kwasów i zasad, detergentów, alkoholi, olejów, benzyn i chłodziw.

Dokumenty do pobrania

WYKONANIE POSADZKI

Jakość podłoży powinna odpowiadać wymogom. Patrz WYKONAWSTWO

Wytyczne wykonywania:

Gruntowanie jest pierwszym etapem wykonania zabezpieczenia żywicznego . Do gruntowania podłoża stosuje się dwuskładnikową kompozycję gruntującą Epolis® GW. Przed użyciem należy oba Składniki A i B uprzednio wymieszać w naczyniach dostawczych, a następnie składnik A przelać do naczynia roboczego, dodać odpowiednią ilość składnika B wg proporcji podanej w powyższej tabeli, po czym całość wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o maksymalnej prędkości obrotowej 300 ÷ 600 obr./min. Czas mieszania 3 min. Tak przygotowany wyrób nanosi się za pomocą wałka lub pędzla na przygotowane podłoże cienką, równomierną warstwą nie pozostawiając nadmiaru w zagłębieniach. Jeżeli grunt całkowicie wniknie w podłoże operację gruntowania należy powtórzyć.

Właściwości środka gruntującego może spełniać także farba Epolis® PPW, wtedy do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć 5-10% dodatkiem wody, wymieszać oba składniki w sposób opisany powyżej, a następnie nanosić za pomocą pędzla lub wałka na przygotowane podłoże rozprowadzając cienką, równomierną warstwą.

Warstwa zasadnicza do wykonania warstwy zasadniczej stosuje się wodorozcieńczalną dwuskładnikową farbę epoksydową Epolis® PPW. Sposób przygotowania kompozycji do użycia jest taki sam jak w przypadku kompozycji gruntującej. Farbę należy nanosić po utwardzeniu pierwszej warstwy gruntującej (po ok. 12 h). Wierzchnią warstwę farby należy nanosić bez rozcieńczania wodą.

Profesjonalne wykonanie zabezpieczenia zapewnią nasi Autoryzowani Wykonawcy.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Zabezpieczenia wykonane z kompozycji epoksydowych Epolis® można oddać do eksploatacji po osiągnięciu przez zastosowane materiały pełnej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej (14 dni). Mogą one być eksploatowane wyłącznie w warunkach dla których zostały zaprojektowane (dopuszczalne stężenia substancji agresywnych, dopuszczalne obciążenia).

Posadzki mogą być oddane do ruchu pieszego nie wcześniej niż po 24h w temperaturze 20oC. Pełne parametry użytkowe posadzki uzyskuje się w czasie 7-14 dni w zależności od temperatury otoczenia. Pierwsze mycie posadzki można wykonać po pełnym utwardzeniu (14 dni).

Powierzchnie pionowe (ściany, sufity, wymalowania oznakowań) mogą być oddane do użytku po 24 h.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat doboru rodzaju zabezpieczenia odpowiedniego dla twoich potrzeb. KONTAKT