2. posadzka samorozlewna z warstwą wyrównawczo-szpachlową

EPOKSYDOWA POSADZKA SAMOROZLEWNA Z WARSTWĄ WYRÓWNAWCZO-SZPACHLOWĄ 

CHARAKTERYSTYKA

Jest to:

 • dwuskładnikowy epoksydowo-mineralny, barwiony system posadzkowy, nie zawierający rozpuszczalnika,
 • gładka, równa posadzka o grubości ok. 3-4 mm,
 • po utwardzeniu stanowi estetyczną, łatwo zmywalną powierzchnię o dobrej odporności mechanicznej i chemicznej.

ZASTOSOWANIE

 • do wewnątrz pomieszczeń,
 • na podłoża mineralne wymagające uprzednio wyrównania i/lub wypełnienia ubytków,
 • w obiektach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach mieszkalnych, w obiektach budownictwa przemysłowego, w tym w branży żywnościowej, z wyjątkiem miejsc bezpośredniego kontaktu z żywnością,
 • posadzka samorozlewna z warstwą wyrównawczo-szpachlową może być wykonywana w miejscach, w których przewiduje się występowanie obciążeń, jakie powodują pojazdy na kołach ogumionych o nacisku na oś powyżej 50 kN, pojazdy na kołach twardych o nacisku na oś powyżej 6 kN oraz intensywny ruch pieszy.

Przykłady zastosowań:

 • hale i korytarze w zakładach przemysłowych,
 • magazyny, mleczarnie, browary, zakłady spożywcze, sklepy,
 • pomieszczenia techniczne, socjalne, biura, szkoły,
 • hale wystawowe, obiekty reprezentacyjne.

Posadzka szczególnie zalecana jest w obiektach, gdzie wymagana jest gładkość powierzchni i efektowny wygląd posadzki.

ZALETY

 • znakomita przyczepność do porowatych podłoży mineralnych,
 • wysoka odporność mechaniczna i chemiczna podłoży,
 • gładkość i równość powierzchni wymagana dla ruchu wózków widłowych i innych pojazdów na kołach ogumionych,
 • możliwość uzyskania powierzchni bezspoinowej, spełniającej wysokie wymogi higieniczne,
 • wodoszczelność powierzchni,
 • łatwość wykonania,
 • uzyskanie powierzchni trwałej, estetycznej i łatwej w utrzymaniu czystości.

MATERIAŁY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU (KONSTRUKCJA SYSTEMU)

                         Tabela 1

Lp.

rodzaj materiału

nazwa

zużycie
[kg/m²]

metoda nakładania

1 preparat gruntujący
(dwukrotne malowanie)
Epolis® GL 0,25 x 2 malowanie wałkiem lub pędzlem 
2 masa wyrównawczo-szpachlowa Epolis® P-WSL2 
piasek 0,1-0,5 mm
zużycie na 1 mm:
0,80
0,80
nakładanie porcjami, rozprowadzanie za pomocą szpachli stalowej, z tworzywa sztucznego lub z drewna, odpęcherzanie wałkiem igłowym
3 warstwa zasadnicza – dwuskładnikowa barwna masa posadzkowa Epolis® P

                             

min, 2,50

                                   

rozlewanie, rozprowadzanie listwą dystansową, odpęcherzanie wałkiem igłowym

PARAMETRY UŻYTKOWE POSADZKI

                          Tabela 2

pełne parametry użytkowe 7 – 14 dni przyczepność do podłoża betonowego [MPa] ≥ 2,0 
wytrzymałość na zginanie [MPa] ≥ 35 chłonność wody [%] ≤ 1,0
wytrzymałość na ściskanie [MPa] ≥ 50 klasyfikacja ogniowa Cfl – s1 -posadzki trudnozapalne
ścieralność Boehmego [mm] ≤ 2,1 odporność chemiczna Odporne na działanie: słabych roztworów kwasów i zasad, detergentów, alkoholi, olejów, benzyn i chłodziw.

Dokumenty do pobrania

WYKONANIE POSADZKI

Jakość podłoży powinna odpowiadać wymogom. Patrz Wykonawstwo

Przed wykonaniem posadzki, w razie potrzeby, należy wykonać warstwy wyrównawczo-szpachlowe lub izolację cieczoszczelną.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne powinny być zabezpieczone przy użyciu zestawu poliuretanowych wyrobów dylatacyjnych BAJMIKS.

Wytyczne wykonywania:

Gruntowanie jest pierwszym etapem wykonania posadzki. Do gruntowania podłoża stosuje się dwuskładnikową kompozycję gruntującą Epolis® GL. Przed użyciem należy oba Składniki A i B uprzednio wymieszać w naczyniach dostawczych, a następnie składnik A przelać do naczynia roboczego, dodać odpowiednią ilość składnika B wg proporcji podanej w tabeli 1, po czym całość wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o maksymalnej prędkości obrotowej 400 obr./min. Czas mieszania 3 min. Tak przygotowany wyrób nanosi się za pomocą wałka lub pędzla na przygotowane podłoże cienką, równomierną warstwą nie pozostawiając nadmiaru w zagłębieniach betonu. Jeżeli grunt całkowicie wniknie w podłoże operację gruntowania należy powtórzyć.

Warstwa wyrównawczo-szpachlowa, warstwa zasadnicza – przygotowanie kompozycji do użycia:

Przed użyciem składnik A każdej z kompozycji należy wymieszać w naczyniu dostawczym celem ujednorodnienia i równomiernego rozprowadzenia wypełniacza mineralnego. Następnie odmierzoną porcję Składnika A przelać do naczynia roboczego, dodać odpowiednią ilość Składnika B wg proporcji podanej na opakowaniach i wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o prędkości obrotowej 300 ÷ 600 obr./min. Czas mieszania 3 minuty. Podczas mieszania należy zgarniać mieszadłem masę ze ścianek i dna naczynia.

Warstwa wyrównawczo-szpachlowa, warstwa zasadnicza – instrukcja nakładania:

Każdą z kompozycji, przygotowaną w sposób opisany powyżej, należy niezwłocznie nanosić na poprzednią, utwardzoną warstwę żywiczną. Sposób nakładania podano w tabeli 1.

Profesjonalne wykonanie posadzki zapewnią nasi Autoryzowani Wykonawcy.

EKSPLOATACJA

 • Posadzka powinna być eksploatowana wyłącznie w warunkach dla których została zaprojektowana.
 • Na posadzce nie wolno dokonywać przewierceń.
 • Miejsca narażone na uderzenia np. przy rozładunku, należy odpowiednio zabezpieczać przez układanie chodników z gumy lub desek. Transport odbywać się może wyłącznie przy użyciu wózków na kołach gumowych.
 • Na posadzkach nie wolno umieszczać w sposób trwały przewodów lub zakładać progów zakłócających swobodny spływ cieczy z posadzki do kratek ściekowych, a także nie wolno blokować kanałów.
 • Należy sprawdzać stan i szczelność posadzki.
 • Należy sprawdzać stan i szczelność dylatacji.
 • Przeglądów okresowych stanu posadzek należy dokonywać co 6 miesięcy.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Zabezpieczenia wykonane z kompozycji epoksydowych Epolis® można oddać do eksploatacji po osiągnięciu przez zastosowane materiały pełnej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej (14 dni). Mogą one być eksploatowane wyłącznie w warunkach dla których zostały zaprojektowane (dopuszczalne stężenia substancji agresywnych, dopuszczalne obciążenia).

Czas utwardzania kompozycji żywicznych w temperaturze 20oC wynosi od 7 do 12h. Odstęp czasu do nałożenia kolejnej warstwy w temperaturze 200C wynosi min 12 h, max 48 h. Posadzki mogą być oddane do ruchu pieszego nie wcześniej niż po 24h w temperaturze 20oC. Pełne parametry użytkowe posadzki uzyskuje się w czasie 7-14 dni w zależności od temperatury otoczenia. Pierwsze mycie posadzki można wykonać po pełnym utwardzeniu (14 dni).

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat doboru rodzaju zabezpieczenia odpowiedniego dla twoich potrzeb. Kontakt