9. powłoka do zabezpieczania ścian i sufitów

EPOKSYDOWA POWŁOKA DO ZABEZPIECZENIA ŚCIAN I SUFITÓW

CHARAKTERYSTYKA

Jest to:

 • barwny cienkopowłokowy system malarski (grubość ok. 0,2-0,5 mm),
 • do wymalowań całych powierzchni, do wymalowań cokołów przyposadzkowych, a także do wykonywania oznakowań poziomych i pionowych np. w garażach i na ciągach komunikacyjnych,
 • może służyć do wykonywania barwnych warstw zamykających w posadzkach żywiczno-mineralnych,
 • do pomieszczeń suchych i wilgotnych,
 • po utwardzeniu stanowi estetyczną, łatwą w utrzymaniu czystości powierzchnię,
 • zabezpieczenie o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej.

ZASTOSOWANIE

 • do wewnątrz pomieszczeń,
 • do malowania wszelkiego typu budowlanych podłoży mineralnych, gipsowych (w tym anhydrytowych), jak również do malowania elementów stalowych,
 • system polecany do stosowania na równych gładkich podłożach budowlanych,
 • na powierzchnie poziome i pochyłe,
 • w obiektach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach mieszkalnych, w obiektach budownictwa przemysłowego, w tym w branży żywnościowej, z wyjątkiem miejsc bezpośredniego kontaktu z żywnością,
 • w miejscach występowania lekkich i średnich obciążeń mechanicznych, wywołanych ruchem pieszym, wózków widłowych i innych pojazdów na kołach ogumionych.

Przykłady zastosowań:

 • Garaże, parkingi,
 • Hale i korytarze w zakładach przemysłowych,
 • Browary, zakłady spożywcze,
 • Magazyny, pomieszczenia techniczne,
 • Pomieszczenia użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, drukarnie, papiernie,
 • Sklepy, markety,
 • Pomieszczenia handlowo-usługowe,
 • Ciągi komunikacyjne,
 • Obiekty agrotechniczne.

Farba epoksydowa szczególnie zalecana jest w obiektach, gdzie wymagana jest szybkość wykonania, odporność na zabrudzenia i zawilgocenie, odporność mechaniczna, gładkość powierzchni, efektowny wygląd oraz łatwość w utrzymaniu czystości.

ZALETY

 • łatwość w aplikacji,
 • znakomita przyczepność do porowatych podłoży mineralnych,
 • możliwość stosowania na powierzchniach poziomych i pionowych,
 • gładkość powierzchni,
 • zwiększenie odporności mechanicznej i chemicznej podłoży,
 • możliwość uzyskania powłoki bezspoinowej, spełniającej wysokie wymogi higieniczne,
 • uzyskanie powierzchni trwałej, estetycznej i łatwej w utrzymaniu czystości.

MATERIAŁY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU (KONSTRUKCJA SYSTEMU)

                          Tabela 1

Lp.

rodzaj materiału

nazwa

zużycie
[kg/m²]

metoda nakładania

1 preparat gruntujący Epolis® GL 0,20 malowanie wałkiem lub pędzlem
2 warstwa zasadnicza – dwuskładnikowa farba epoksydowa (dwukrotne malowanie) Epolis® P-P
0,20 x 2
malowanie wałkiem

PARAMETRY UŻYTKOWE ZABEZPIECZENIA

                          Tabela 2

pełne parametry użytkowe 7 – 14 dni przyczepność do podłoża betonowego [MPa] ≥ 2,0 
wytrzymałość na zginanie [MPa] ≥ 35 chłonność wody [%] ≤ 1,0
wytrzymałość na ściskanie [MPa] ≥ 50 klasyfikacja ogniowa Cfl – s1 -powłoki trudnozapalne
ścieralność Boehmego [mm] ≤ 2,1 odporność chemiczna Odporne na działanie: słabych roztworów kwasów i zasad, detergentów, alkoholi, olejów, benzyn i chłodziw.

Dokumenty do pobrania

WYKONANIE

Jakość podłoży powinna odpowiadać wymogom. Patrz WYKONAWSTWO

Wytyczne wykonywania:

Gruntowanie jest pierwszym etapem wykonania zabezpieczenia żywicznego . Do gruntowania podłoża stosuje się dwuskładnikową kompozycję gruntującą Epolis® GL. Przed użyciem należy oba Składniki A i B uprzednio wymieszać w naczyniach dostawczych, a następnie składnik A przelać do naczynia roboczego, dodać odpowiednią ilość składnika B wg proporcji podanej w powyższej tabeli, po czym całość wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o maksymalnej prędkości obrotowej 300 ÷ 600 obr./min. Czas mieszania 3 min. Tak przygotowany wyrób nanosi się za pomocą wałka lub pędzla na przygotowane podłoże cienką, równomierną warstwą nie pozostawiając nadmiaru w zagłębieniach. Jeżeli grunt całkowicie wniknie w podłoże operację gruntowania należy powtórzyć.

Warstwa zasadnicza – przygotowanie kompozycji do użycia:

Do wykonania warstwy zasadniczej stosuje się dwuskładnikową farbę epoksydową Epolis® P-P. Przed użyciem składnik A należy wymieszać w naczyniu dostawczym celem ujednorodnienia. Następnie odmierzoną porcję Składnika A przelać do naczynia roboczego, dodać odpowiednią ilość Składnika B wg proporcji podanej na opakowaniach i wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o prędkości obrotowej 300 ÷ 600 obr./min. Czas mieszania 3 minuty. Podczas mieszania należy zgarniać mieszadłem masę ze ścianek i dna naczynia.

Warstwa zasadnicza – instrukcja nakładania:

Tak przygotowany wyrób należy niezwłocznie nanosić za pomocą pędzla lub wałka na przygotowane podłoże rozprowadzając cienką, równomierną warstwę. Po utwardzeniu pierwszej warstwy można nakładać następną warstwę farby Epolis® P-P.

Profesjonalne wykonanie zabezpieczenia zapewnią nasi Autoryzowani Wykonawcy.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Zabezpieczenia wykonane z kompozycji epoksydowych Epolis® można oddać do eksploatacji po osiągnięciu przez zastosowane materiały pełnej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej (14 dni). Mogą one być eksploatowane wyłącznie w warunkach dla których zostały zaprojektowane (dopuszczalne stężenia substancji agresywnych, dopuszczalne obciążenia).

Czas utwardzania kompozycji żywicznych w temperaturze 20oC wynosi od 7 do 12h. Odstęp czasu do nałożenia kolejnej warstwy w temperaturze 200C wynosi min 12 h, max 48 h. Pełne parametry użytkowe powłoki uzyskują po 7-14 dniach w zależności od temperatury otoczenia. Pierwsze mycie można wykonać po pełnym utwardzeniu (14 dni). Powierzchnie pionowe (ściany, sufity, wymalowania oznakowań) mogą być oddane do użytku po 24 h.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat doboru rodzaju zabezpieczenia odpowiedniego dla twoich potrzeb. KONTAKT