grunt jednoskładnikowy na podłoża asfaltowe

Właściwości produktu:

Bajmiks Grunt-asfalt jest jednoskładnikowym roztworem żywicy poliuretanowej. Więcej informacji w zamieszczonej poniżej KARCIE TECHNICZNEJ

Zastosowanie:

  • do gruntowania podłoży betonowych pod powierzchniowe zabezpieczenia powłokowe z żywic poliuretanowych
  • do gruntowania szczelin dylatacyjnych wypełnianych następnie poliuretanowymi masami uszczelniającymi Bajmiks PMD oraz w technologiach uszczelnień szyn tramwajowych jako grunt na elementy asfaltowe tych uszczelnień.

Opakowania handlowe:

  • 1L
  • 5L
  • 20L

Pozostałe informacje w karcie technicznej

Pliki:

Zobacz kartę produktu