grunt jednoskładnikowy na podłoża asfaltowe

Właściwości produktu:

patrz w grupie SYSTEMY MOCOWANIA I USZCZELNIANIA TOROWISK

Opakowania handlowe:

  • 1 L
  • 5 L
  • 20 L

Pozostałe informacje w karcie technicznej

Pliki:

Zobacz kartę produktu