grunt jednoskładnikowy na podłoża betonowe i stalowe

Właściwości produktu:

Bajmiks PGJ jest jednoskładnikowym niskolepkim roztworem żywicy poliuretanowej

Zastosowanie:

  • do gruntowania podłoży betonowych pod powierzchniowe zabezpieczenia powłokowe z żywic poliuretanowych
  • do gruntowania powierzchni stalowych przed nałożeniem zabezpieczeń powłokowych z wyrobów poliuretanowych
  • do gruntowania wszelkiego rodzaju szczelin dylatacyjnych wypełnianych następnie poliuretanowymi masami uszczelniającymi Bajmiks PMD
  • do gruntowania i impregnacji innych rodzajów materiałów budowlanych takich jak: cegła, klinkier, eternit, gips

Opakowania handlowe:

  • 1L
  • 5L
  • 20L

Pozostałe informacje w karcie technicznej

Pliki:

Aby otrzymać kartę skontaktuj się z biurem obsługi klienta