masa uszczelniająca

Właściwości produktu:

Bajmiks PMD-TR jest dwuskładnikową masą poliuretanową, tworzącą po zmieszaniu trwale elastyczną masę uszczelniającą. * samorozpływna * wysoko elastyczna, stabilna przy ściskaniu, rozciąganiu i ścinaniu * tłumiąca drgania * trwale odporna na wgniecenia powyżej 3 mm w obrzeżu torów tramwajowych i bezpiecznie przejmująca ugięcie torów * wykazująca bardzo dobrą przyczepność do betonu, jastrychów, kostki granitowej, asfaltu i stali * wykazująca dużą odporność na czynniki chemiczne oraz zmienne warunki atmosferyczne

Zastosowanie:

  • w systemie budowy torowisk pomiędzy szyną a pozostałymi materiałami np. kostką granitową
  • do trwale elastycznego wypełniania spoin dylatacyjnych pomiędzy płytami betonowymi, betonem a elementami stalowymi i ciętym asfaltem przy dynamicznych obciążeniach ruchem kołowym i pieszym
  • wewnątrz i na zewnątrz obiektów
  • do dylatacji w posadzkach przemysłowych, w zakładach produkcyjnych, użyteczności publicznej, w tym również w branży żywnościowej z wyjątkiem miejsc bezpośredniego kontaktu z żywnością; na drogach, parkingach, lotniskach itp.
  • do uszczelniania spoin na powierzchniach poziomych oraz o nachyleniu max. 1,5% a po odpowiednim zagęszczeniu - do 5%

Opakowania handlowe:

  • 20 kg

Pozostałe informacje w karcie technicznej

Pliki:

Zobacz kartę produktu