elastyczna barwiona posadzka poliuretanowa

Właściwości produktu:

Bajmiks PN - elastyczna, dwuskładnikowa, poliuretanowa, barwiona, samorozlewna masa posadzkowa Po utwardzeniu stanowi estetyczną, gładką, łatwo zmywalną powierzchnię, odporną na ruch kołowy o średnich obciążeniach (wózki magazynowe, widłowe). W stanie utwardzonym Bajmiks PN jest odporny na działanie wody, rozcieńczonych roztworów kwasów, zasad i soli, olejów mineralnych i maszynowych oraz krótkotrwałe działanie rozcieńczalników organicznych Więcej informacji w zamieszczonej poniżej KARCIE TECHNICZNEJ

Zastosowanie:

  • jako warstwa wierzchnia przemysłowych posadzek bezspoinowych w różnych systemach posadzkowych, układanych na podłożach betonowych
  • jako warstwa zasadnicza w systemach nawierzchni sportowych

Opakowania handlowe:

  • 10 kg
  • 20 kg

Pozostałe informacje w karcie technicznej

Pliki:

Zobacz kartę produktu