szpachlówka dwuskładnikowa

Właściwości produktu:

Epolis P-SP - dwuskładnikowa szpachlówka epoksydowa o właściwościach tiksotropowych Więcej informacji w zamieszczonej poniżej KARCIE TECHNICZNEJ

Zastosowanie:

  • do wypełniania nierówności, ubytków, pęknięć podłoża betonowego
  • na powierzchnie poziome i pionowe stosowana po uprzednim zagruntowaniu podłoża gruntem epoksydowym Epolis GL lub Epolis P-WSL3

Opakowania handlowe:

  • 5 kg
  • 10kg

Pozostałe informacje w karcie technicznej

Pliki:

Zobacz kartę produktu