Uniwersalne podkładowe spoiwo epoksydowe o szerokim zakresie stosowania.

Epolis P-WSL3(P) zalecany jest do stosowania jako spoiwo do mas wyrównawczo-szpachlowych, gruntów,  jastrychów i laminatów epoksydowo-szklanych oraz jako warstwa impregnująca luźne podłoża betonowe.

 

 

Właściwości produktu:

Epolis® P-WSL3 jest modyfikowanym dwuskładnikowym spoiwem epoksydowym Więcej informacji w zamieszczonej poniżej KARCIE TECHNICZNEJ

Zastosowanie:

  • spoiwo mas posadzkowych, epoksydowo-mineralnych mas wyrównawczo-szpachlowych oraz laminatów epoksydowo-szklanych
  • do uzyskania cieczo i chemoszczelnych laminatów - w połączeniu z matą szklaną
  • jako warstwa gruntująca
  • do wyrównywania poziomych podłoży betonowych - po zmieszaniu d drobnym piaskiem kwarcowym

Opakowania handlowe:

  • 30 kg
  • 300 kg
  • 1500 kg

Pozostałe informacje w karcie technicznej

Pliki:

Zobacz kartę produktu