jednoskładnikowy poliuretanowy roztwór gruntująco-impregnujący

Właściwości produktu:

Premiks G21 jest jednoskładnikowym, niskolepkim roztworem żywicy poliuretanowej w zestawie rozcieńczalników organicznych, zawierającym katalizator chemicznego utwardzania.

Zastosowanie:

  • gruntowanie powierzchni stalowych
  • gruntowanie podłoży betonowych pod powłokowe zabezpieczenia z żywic poliuretanowych
  • gruntowanie szczelin dylatacyjnych wypełnianych poliuretanowymi masami uszczelniającymi Bajmiks PMD
  • jako grunt i impregnat do innych materiałów budowlanych takich jak: cegła, klinkier, eternit, gips przed nałożeniem zabezpieczeń powłokowych z wyrobów poliuretanowych

Opakowania handlowe:

  • 5 L
  • 20 L

Pozostałe informacje w karcie technicznej

Pliki:

Zobacz kartę produktu