dwuskładnikowa masa mocująco-uszczelniająca

Właściwości produktu:

Premiks M 11 jest dwuskładnikową masą na bazie ciekłych elastomerów poliuretanowych, których składniki po zmieszaniu polimeryzują dając trwale elastyczną, rozciągliwą i odporną na szereg czynników chemicznych masę przeznaczoną do mocowania elementów stalowych i betonowych oraz do ich uszczelniania.
Premiks M11 to sprężysty materiał tłumiący drgania, przeznaczony do układania warstw wyrównawczych, a w szczególności w robotach torowych do mocowania szyn tramwajowych oraz rozjazdów. Masa posiada następujące właściwości:
* samorozpływną
* łatwa i szybka w aplikacji i umożliwiająca precyzyjne ustawienie szyn
* stosowana jako płynna podlewka o właściwościach wyrównujących, łączących i izolujących
* umożliwia precyzyjne ustawienie szyn
* twardnieje bezskurczowo dostosowując się idealnie do podłoża
* tłumi drgania i wibracje, redukuje hałas
* stabilna przy ściskaniu, rozciąganiu i ścinaniu
* w przypadkach szczególnych umożliwia całkowitą rezygnację z mocowania mechanicznego poprzez spawanie lub sworznie kotwiące
* trwale odporna na wgniecenia powyżej 3 mm w obrzeżu torów tramwajowych, bezpiecznie przejmuje ugięcie torów
* wykazuje bardzo dobrą przyczepność do betonu, jastrychów mineralnych, kostki brukowej, asfaltu i stali
* wodoszczelna, o dużej odporności na czynniki chemiczne oraz zmienne warunki atmosferyczne

* pełną dokumentację udostępnia Biuro Obsługi Klienta

Zastosowanie:

 • do układania warstw wyrównawczych jako materiał tłumiący drgania
 • do mocowania szyn tramwajowych oraz rozjazdów w robotach torowych
 • wewnątrz i na zewnątrz obiektów
 • jako masa dylatacyjna do elastycznego uszczelniania spoin poziomych w systemie budowy torowisk tramwajowych pomiędzy szyną a pozostałymi materiałami w pasie drogowym np. kostką granitową
 • do trwale elastycznego wypełniania spoin dylatacyjnych pomiędzy płytami betonowymi, betonem a elementami stalowymi i ciętym asfaltem przy dynamicznych obciążeniach ruchem kołowym i pieszym
 • do wypełniania spoin dylatacyjnych w posadzkach przemysłowych, w zakładach produkcyjnych, użyteczności publicznej, w tym również w branży żywnościowej , z wyjątkiem miejsc bezpośredniego kontaktu z żywnością; na drogach, parkingach, lotniskach itp.
 • do uszczelnień na powierzchniach poziomych oraz o nachyleniu max do 1,5 %, a po odpowiednim zagęszczeniu - do 5 %
 • pełną dokumentację udostępnia Biuro Obsługi Klienta

Opakowania handlowe:

 • 10 kg
 • 20 kg
 • 200 kg

Pozostałe informacje w karcie technicznej

Pliki:

Zobacz kartę produktu