Systemy mocowania i uszczelniania torowisk

Zobacz produkty

Polimerowe zestawy produktów przeznaczone do stosowania w nowoczesnych konstrukcjach inżynierii komunikacyjnej.

 

W ostatnim czasie nastąpił dość gwałtowny zwrot w kierunku odrodzenia i modernizacji miejskich sieci komunikacji szynowej. Jest to odpowiedź na coraz wyższe obostrzenia ekologiczne dotyczące transportu miejskiego. Stawiane wymagania to ochrona wód gruntowych, oraz obniżenia poziomu hałasu wielkomiejskiego. Wszystko to nakłada na urbanistów i inżynierów ruchu drogowego nowe zadania.Firma Chemiks, specjalizująca się w przetwórstwie żywic polimerowych dla budownictwa, opracowała specjalny zestaw produktów, które są przeznaczone do stosowania w nowoczesnych konstrukcjach inżynierii komunikacyjnej.Zestawy te stanowią dwa odrębne systemy:

  • Pierwszy przeznaczony jest do ciągłego mocowania i uszczelniania szyn tramwajowych w zabudowie betonowej z płyt korytowych.
  • Drugi przeznaczony jest do uszczelniania główki szyny w zabudowie asfaltowej, betonowej, z kostki lub z kamienia naturalnego.

Oba systemy można stosować w jednym ciągu projektowanego torowiska. Na przykład przejazdy poprzeczne mogą być wykonywane w technologii mocowania ciągłego szyny, a poza przejazdami może być zabudowa asfaltowa z uszczelnieniem główki szyny.

Pierwszy system nosi nazwę PREMIKS i stanowi zestaw czterech produktów. Jest to masa poliuretanowa mocująco – uszczelniająca, poliuretanowy grunt do stali, grunt epoksydowy do betonu, oraz klej poliuretanowy do wkładek wewnątrz szynowych.

Drugi system nosi nazwę BAJMIKS i składa się również z czterech produktów. Dwóch poliuretanowych mas zalewowych uszczelniających o różnej twardości, oraz dwóch gruntów poliuretanowych – do szyny i do asfaltu. Oba zestawy posiadają niezależne dwie aprobaty IBDiM.

Systemy te, były stosowane z powodzeniem w ostatnich latach w wygranych przetargach na roboty torowe w Tramwajach Warszawskich, gdzie zostało uszczelnionych ponad 4 kmtp. torowisk. Możemy pochwalić się również uszczelnieniem krzyżownicy w zabudowie betonowej, oraz kilkuset metrowym odcinkiem uszczelnienia w starej istniejącej zabudowie asfaltowej, gdzie zastąpiliśmy zniszczoną tzw. bigumę nowymi zalewami poliuretanowymi, wraz ze stabilizacją popękanego asfaltu. System mocowania ciągłego zastosowaliśmy na łuku wykonanym z szyny węgierskiej w istniejących płytach korytowych.

W dalszej części naszego informatora zamieszczamy szczegółowe dane o produktach wchodzących w skład prezentowanych systemów, warunki techniczne ich stosowania.            Karty techniczne i aprobaty IBDiM udostępniamy na życzenie zainteresowanego.

Produkty

System mocowania torowisk

Premiks G-21

jednoskładnikowy poliuretanowy roztwór gruntująco-impregnujący

Premiks G-22

dwuskładnikowy grunt epoksydowy na podłoża porowate

Premiks K-31

dwuskładnikowy klej poliuretanowy

Premiks M-11

dwuskładnikowa masa mocująco-uszczelniająca

System uszczelniania torowisk

Bajmiks grunt-afsalt

grunt jednoskładnikowy na podłoża asfaltowe

Bajmiks PGJ

grunt jednoskładnikowy na podłoża betonowe i stalowe

Bajmiks PMD-TR 40, Bajmiks PMD-TR 50

masa uszczelniająca